Trang chủ:

Nhìn lại lịch sử nhân loại, sự hợp tác là một trong những yếu tố then chốt giúp loài người tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. - Trong thời chiến: ông cha ta đã biết kêu gọi sự hợp tác quyết tâm của 54 dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế để bảo vệ tổ quốc. - Trong thời bình: Để thành công trong lĩnh vực : "Giáo dục và đào tại + Kinh tế và Y tế...". Chúng ta cần lắm sự hợp tác tham gia của tất cả cộng đồng người Việt trong và ngoài nước nói riêng và cả thế giới nói chung! Trân trọng.

BĐS ĐÓNG BĂNG - COIN VÀ CHỨNG KHOÁN VỀ ĐÁY! BẠN CÓ THỰC SỰ MUỐN BIẾT BÍ MẬT CỦA CÁC ÔNG TRÙM TÀI CHÍNH CÀNG KHỦNG HOẢNG THỊ HỌ LẠI CÀNG KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN...? Đăng ký liên hệ: 0917 229 728

9 CUỐN SÁCH CẦN ĐỌC:

  • 12/06/2018 00:00
  • Lượt xem: 8211
"Sách là người bạn tốt nhất của tuổi già đồng thời cũng là người chỉ lối dẫn đường tốt nhất cho tuổi trẻ" - Aibitdo.
Xem thêm ››

6 VIỆC CẦN LÀM:

  • 12/06/2018 00:00
  • Lượt xem: 5229
  Robert Kiyosaki đã từng nói: Không có kiến thức tài chính”, loài người sẽ tàn lụi. Ngày nay có quá nhiều người đang tàn lụi vì không có “kiến thức về tài chính.
Xem thêm ››

6 NGƯỜI CẦN HỌC HỎI:

  • 12/06/2018 00:00
  • Lượt xem: 4566
Charlie Jones đã tuyên bố với mọi người rằng: “Hình ảnh của bạn như thế nào trong 5 năm nữa phụ thuộc vào những người bạn gặp và những cuốn sách bạn đọc ngày hôm nay”.
Xem thêm ››