Chia sẻ cảm nhận

Nếu bạn muốn thành công! hãy nói về thành công. Nếu bạn muốn hạnh phúc - Chỉ nói về hạnh phúc. Chúc bạn hạnh phúc và thành công.