TẠI SAO BẠN NÊN COPPY 100% THEO 7 BƯỚC THỰC HÀNH VÀ 5 BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG NGAY SAU ĐÂY...?

 

"MỘT NGƯỜI BIẾT SÁNG TẠO LÀ MỘT NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG! 

"NHƯNG MỘT NGƯỜI BIẾT CÓP PY LÀ MỘT NGƯỜI VĨ ĐẠI". 

- Fidel Castro.

 

VÌ VẬY, BẠN HÃY HỌC CHO BẰNG ĐƯỢC 7 BƯỚC NHƯ SAU VÀ COPPY 100% THEO 5 BƯỚC SAU ĐÂY CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TA.

 

"Khi chúng ta cùng nhau - không gì là không thể". 

 

 

BƯỚC I: 

7 BƯỚC THỰC HÀNH: 

 

 

 

Chi tiết hướng dẫn thực hành từng bước một anh chị em có thể tham khảo trước bằng "1 trong 2" bước như sau: 

 

Bước 1: hướng dẫn bằng video: 

 

Chi tiết tại đây: 

https://hoptaclamgiau.com/huong-dan-dang-ky.html

 

Bước 2: hướng dẫn bằng văn văn: 

 

Chi tiết tại đây: 

https://hoptaclamgiau.com/8-buoc-huong-dan-thuc-hanh-theo-van-ban.html

 

 

 

BƯỚC II:

 

5 BƯỚC THÀNH CÔNG:

  

 

 

 

ĐĂNG KÝ - TRẢI NGHIỆM - KẾT QUẢ = NIỀM TIN

 

Đăng ký tham gia gói đầu tư  + Trải nghiệm kết quả giao dịch trực tiếp, tham gia các buổi hội nghị, khóa học chuyên sâu + Kết quả được sinh ra bởi hành động chứ không phải chờ đợi. 

 

 

BƯỚC 2: 

 

MỤC TIÊU - KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI KẾT QUẢ: 

 

- Điều bạn mong muốn?

 

- Lập kế hoạch

 

- Đo lường tính khả thi

 

- Hành động

 

- Học hỏi thêm kỹ năng

 

- Kiên nhẫn, kiên trì, kiên định = Kết quả. 

 

 

HÃY GHI RA MỤC TIÊU CỦA  BẠN VÀ MỤC TIÊU CỦA NHÓM BẠN 

HÃY BẮT ĐẦU LÊN KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHO MỤC TIÊU.

 

 

BẠN CẦN PHẢI CÓ MỤC TIÊU VÀ BIẾT

KHI NÀO LÀ ĐỦ? 

 

 

Tự do tài chính + Tự do thời gian + Sức khỏe + Mối quan hệ+++

 

 

 

VD: 1 GIÚP CHO 2 NGƯỜI SAU KHI LẤP ĐẦY 7 TẦNG THU NHẬP CỦA BẠN CÓ THỂ ĐẠT HƠN 2.000 ĐÔ LA TRÊN 1 THÁNG NHƯ SAU: 

 

 

BẢNG MINH HỌA VD CHO 2 NGƯỜI: 

 

 

 

 

VD 2: NẾU BẠN GIÚP CHO 6 NGƯỜI TRỰC TIẾP SAU KHI LẤP ĐẦY 7 TẦNG, THU NHẬP CỦA BẠN CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC HƠN 5 TRIỆU ĐÔ LA TRÊN 1 THÀNG NHƯ SAU: 

 

 

BẢNG MINH HỌA VD CHO 6 NGƯỜI: 

 

 

 

BƯỚC 3: 

 

HÀNH ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

"Bạn nên nhớ rằng: nói 100 lần cũng không bằng một lần hành đồng".

 

CÁC VIỆC CẦN LÀM?

 

- Lập danh sách khách hàng (sàng lọc)

 

- Mời người đến công ty

 

- 1 nếu có thể tự mình chia sẻ (2 nếu chưa chia sẻ được thì nhờ cấp trên chia sẻ).

 

 

 BƯỚC 4:

 

 CHĂM SÓC: 

 

 

 

 

CÁC VIỆC CẦN LÀM? 

 

- Theo dõi kết quả F1, người bạn giới thiệu trực tiếp của bạn.

(Ghi chú: chỉ trực tiếp mà thôi, nếu người giới thiệu trực tiếp đã nghỉ hoặc chưa giỏi! Bạn có thể hỏi lên tuyến trên).

 

- 5 Câu hỏi quan trọng 

 

(Bạn đã biết làm bước 1 và hướng dẫn cho F1 của bạn làm được Bước 1 , bước 2, bước 3, bước 4 chưa?)

 

- Hướng dẫn: Bạn cần phải học hỏi và trải nghiệm cho thật vững 4 bước như trên và hướng dẫn lại cho F1, khách hàng trực tiếp của bạn hiễu rõ và làm được những việc như bạn. 

 

 

 BƯỚC 5: 

 

LÀM THEO HỆ THỐNG? 

 

 

 

 

 

CÁC VIỆC CẦN LÀM? 

 

- Hướng dẫn F1 đi đúng hệ thống

 

- Theo sát mục tiêu F1

 

- Làm đúng - đủ - đều

 

 

HỆ THỐNG 5 BƯỚC NHÂN BẢN: 

 

 

 

 

 

1. Đăng ký, trải nghiệm, kết quả, niềm tin

 

2. Mục tiêu, kế hoạch

 

3. Hành động, những việc cần làm

 

4. Chăm sóc F1 (khách hàng trực tiếp của mình)

 

5. Làm theo hệ thống

 

 

VÒNG TRÒN NHÂN BẢN

 

 

STP + 5 BƯỚC + SOPP + HOME CAMP 

 

 

4 BÍ KÍP SƯỚNG MÁU:

GIÚP BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG BẤT CỨ LĨNH VỰC KD LIÊN KẾT NÀO! NẾU THỰC SỰ BẠN MUỐN

 

Chi tiết tại đây: 

https://hoptaclamgiau.com/4-bi-kip-giup-ban-thanh-cong-trong-kd-lien-ket-cung-vietsmile.html

 

 

 

 

 

TÔI THỰC SỰ TIN RẰNG:

 

"Thà không biết còn tốt hơn là biết không rõ".

 

 

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này!

 

HÃY LIÊN LẠC NGAY VỚI NGƯỜI, ĐÃ CHO BẠN BIẾT ĐẾN THÔNG TIN NÀY!

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH: 

 

Số 473 Điện Biên Phủ - Phường 25 - Quận Bình Thạnh 

Email: bandangcangi@gmail.com

 

Số điện thoại & Zalo của tôi là: 0917 229 728 (Phi Hồng Big)

 

Linh đăng ký tư vấn: 

Tại đây: https://goo.gl/forms/IEeX21u6zvcCqrFD2,