GIÚP BẠN CÓ THÊM Ý CHÍ - NIỀM TIN - TẦM NHÌN VÀ KIẾN THỨC CHUẨN:

CHÀO BẠN THÂN MẾN! Như bạn đã biết: trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ và hoài bão, thế nhưng để đạt được những ước mơ và hoài báo ấy, thật không rễ ràng! Nếu như, chúng ta không hợp tác kinh doanh một lĩnh vực gì đó. 1. Với mong muốn lâu dài là được hợp tác làm giàu cùng bạn một số lĩnh vực hàng đầu sau đây cho sự thành công của chúng ta. 2. Mong được cùng bạn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào mục tiêu chung của đất nước là: "Giúp cho dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh hơn". “Khi chúng ta hợp tác – không gì là không thể”.

6 VIỆC CẦN LÀM:

  Robert Kiyosaki đã từng nói: Không có kiến thức tài chính”, loài người sẽ tàn lụi. Ngày nay có quá nhiều người đang tàn lụi vì không có “kiến thức về tài chính.

HƠN 6 NGƯỜI CẦN HỌC HỎI:

Charlie Jones đã tuyên bố với mọi người rằng: “Hình ảnh của bạn như thế nào trong 5 năm nữa phụ thuộc vào những người bạn gặp và những cuốn sách bạn đọc ngày hôm nay”.

12 CUỐN SÁCH CẦN ĐỌC:

Charlie Jones đã tuyên bố với mọi người rằng: “Hình ảnh của bạn như thế nào trong 5 năm nữa phụ thuộc vào những người bạn gặp và những cuốn sách bạn đọc ngày hôm nay”.   (Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải biết sàng lọc).