BÍ KÍP TĂNG THU NHẬP GẤP 32 LẦN SO VỚI MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC BẬT MÍ!

 

 

 

Năm 1953, Trường đại học Yale (Hoa Kỳ) tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ với hững sinh viên sắp tốt nghiệp.

Câu hỏi rất đơn giản: 

 

"Mục tiêu cuộc đời" của bạn là gì?" 

 

- Chỉ 3% trong số đó là có kế hoạch rõ ràng và viết nó ra giấy

 

Chú giải: 

- Nhóm 1 (84%): không có mục tiêu

- Nhóm 2 (13%): có mục tiêu nhưng không viết ra

- Nhóm 3 (3%): có mục tiêu và viết ra giấy

 

20 năm sau, Trường đại học Yale đã khảo sát lại tình hình thu nhập của 3 nhóm. 

Kết quả thật đáng kinh ngạc: 

Thu nhập của từng người trong nhóm 3 (3%) cao gấp 32 lần so với trung bình cộng của Nhóm 1 (84%) và Nhóm 2 (13%).

 

Tóm tắt: 

Nhóm 1 (84%) 

Nhóm 2 (13%): Thu nhập cao gấp 2 lần so với nhóm 1

Nhóm 3 (3%) Thu nhập cao gấp 32 lần so với trung bình của nhóm 1& 2.

 

 

 

 

- Phi Hồng Big sưu tầm theo Gotino.

 

Nếu bạn thấy hay, nhờ bạn hãy ứng dụng và chia sẻ lại những kết quả đã gặt hái được giúp cho ai đó mà bạn quan biết giúp họ dùm tôi!

Tôi xin chân thành cảm ơn bạn.  

 

 
XEM THÊM: 

 

1. Ý TƯỞNG TRIỆU ĐÔ: 

 

Chi tiết tại đây:

 https://hoptaclamgiau.com/y-tuong-trieu-do-5-viec-can-lam-moi-ngay.html

 

2. 6 BÍ KÍP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 

CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN!

 

Chi tiết tại đây:

https://hoptaclamgiau.com/co-hoi-hop-tac-lam-giau-3-trong-1/nhung-viec-can-lam-8391.html