TẠI SAO BẠN NÊN QUAN TÂM ĐẾN GIÁO DỤC TÀI CHÍNH CHẤT LƯỢNG...?

 

NGÀY 1: THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÀI CHÍNH:

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT ĐẠT CHÍNH XÁC KẾT QUẢ TC)

 

 

 

NGÀY 2: LÝ DO BẠN CHƯA THÀNH CÔNG VỀ TÀI CHÍNH:

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

NGÀY 3: TƯ DUY HỖ TRỢ CHO SỰ GIÀU CÓ: 

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT ĐẠT CHÍNH XÁC KẾT QUẢ TC)

 

 

 

NGÀY 4: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TIỀM THỨC: 

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT ĐẠT CHÍNH XÁC KẾT QUẢ TC)

 

 

 

NGÀY 5: CÁCH GIAO TIẾP VỚI TIỀM THỨC:

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

 

NGÀY 6: CÁCH GIAO TIẾP VỚI TIỀM THỨC:

 

PHẦN 2: 

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

NGÀY 7: CÁCH GIAO TIẾP VỚI TIỀM THỨC

Phần 3

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

 

NGÀY 8: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIỀM THỨC HƯỞNG ỨNG MỤC TIÊU!

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

 NGÀY 9: TÁI THIẾT LẬP BẢN TÀI CHÍNH TRONG TÂM THỨC!

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

NGÀY 10:

Tiềm thức hưởng ứng bằng Nguồn lực nào? và Tổng kết Giai đoạn 1!

 

 

 

NGÀY11: 10 bí kíp sử dụng SMTT!  

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT ĐỂ ĐẠT CHÍNH XÁC KẾT QUẢ)

 

 

 

NGÀY12: 6 QUY LUẬT VŨ TRỤ - P1

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

NGÀY 13: 6 QUY LUẬT VŨ TRỤ - P2

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

NGÀY14: TIỀM THỨC VÀ CỦA CẢI VẬT CHẤT!

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

NGÀY 15: Ý THỨC VÀ TIỀM THỨC HỢP NHẤT LÀ 1!

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

 

NGÀY 16: TƯ DUY TỶ ĐÔ!

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

 

NGÀY 17: QUYỀN NĂNG CỦA TIỀM THỨC & 20 BÍ KÍP SỬ SỤNG SMTT 

 PHẦN 2:

(30 NGÀY ỨNG DỤNG)

 

 

 

 

 NGÀY 21: 20 BÍ KÍP SỬ DỤNG SMTT P2  

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

 

NGÀY 22: 3 BƯỚC TIẾN TỚI THÀNH CÔNG = SMTT và TỔNG KẾT GĐ 2!

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

 

NGÀY 23: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHI SỬ DỤNG SMTT!

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

 

Ngày 24: CÁC KĨ THUẬT KHOA HỌC SỬ DỤNG SMTT!

 

 

 

 

 

NGÀY25: 8 TƯ DUY KHÁC BIỆT!

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

 

 

NGÀY 26: TIỀM THỨC VÀ NĂNG LỰC KÌ DIỆU:

KHẢ NĂNG THẤU THỊ THẤU THÍNH!

 

 

 

 

NGÀY 28: CÁCH TIỀM THỨC HƯỞNG ỨNG CON SỐ LỚN!

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

 

 

NGÀY 29: SỬ DỤNG SMTT ĐỂ MUA BÁN SẢN PHẨM GIÁ TRỊ LỚN!

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

NGÀY 30:

Tiềm thức và Khả năng phá vỡ mọi giới hạn!

(30 NGÀY ỨNG DỤNG SMTT)

 

 

 

 

THÁNG 12/2020 - NGÀY 31: TỔNG KẾT KẾT QUẢ TÀI CHÍNH T12

 (30 NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TIỀM THỨC)

 

 

 

 

NHỮNG CƠ HỘI CÓ LIÊN QUAN:

GIÚP BẠN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU SỚM HƠN! 

Chi tiết tại đây: 

https://hoptaclamgiau.com/5-ly-do-tai-sao-ban-nen-chon-khoi-nghiep-cung-ameritec-5-ly-do-tai-sao-ban-nen-chon-khoi-nghiep-cung-ameritec.html